De NVPH postzegelcatalogus (2014) in de winkel! Te koop (verkoopprijs is gelijk aan vorig jaar) maar met vele aanpassingen!

Woensdag 11 september 2013 zal de NVPH Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese rijksdelen 2014 (73e editie) verschijnen.

Speciale_postzegel_Catalogus_2014Nieuwe toevoegingen en beschrijving van afwijkingen biedt gebruikers de mogelijk om hun collectie opnieuw te controleren op onverwachte afwijkingen.
Omdat de afgelopen jaren hoe langer hoe meer gebruikers gekozen hebben voor de hardcover editie van de Speciale Catalogus is ook dit jaar besloten om alleen een hardcover editie te laten verschijnen.

De kosten voor de postzegelcatalogus prijs: € 29.90   

De catalogusnotering van de NVPH nr. R32 bereikt een nieuwe mijlpaal.  Een van de meest gezochte Nederlandse postzegels bereikt een nieuwe mijlpaal in de te verschijnen NVPH catalogus van de postzegels van Nederland & Overzee. Voor veel verzamelaars is het een obsessie, de 7 1/2 cent ‘3-gaats roltanding’ uit 1927. Dit zegel heeft in postfrisse staat nu een catalogusprijsnotering van 10.000 euro bereikt. Het past in de trend van de laatste jaren, waarbij de betere en zeldzame postzegels keer op keer hogere prijzen opbrengen. Dit overigens in schril contrast met het doorsnee materiaal.

Deze editie bevat opnieuw een aantal belangrijke wijzigingen en wederom een éénmalige rubriek. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Een eenmalig hoofdstuk Kortebalkstempels met 12-uurs karakters, samengesteld door            Cees Janssen en niet eerder gepubliceerd.

– Voor het eerst een prijsopname van de zeldzame Nederland nr.5, plaat II.

– Een Duidelijker uitsplitsing tandingen en typen van de 2e emissie portzegels Nederland, alsmede   toevoeging van postfrisprijzen bij deze en andere portzegels.

– Opname van de nieuwste uitgaven van Nederland, Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en             Sint Maarten.

– Opname van diverse nieuwe plaatfouten, verzorgd door Jan van Wilgenburg.

– Diverse tekstwijzigingen en verbeteringen, o.a. naar aanleiding van ingezonden opmerkingen.

De cataloguscommissie heeft diverse prijsnoteringen aangepast, voornamelijk bij klassiek en heel modern materiaal. Ondanks de nu ook in Nederland duidelijk voelbare crisis blijft de markt voor beter materiaal, ook op veilingen, bijzonder sterk.

Afgelopen jaar (2012) is de 1e editie verschenen van de NVPH catalogus Persoonlijke Postzegels. Als gevolg hiervan wordt in de Speciale catalogus alleen nog maar de basisversie (eerste uitgave) van een persoonlijke zegel opgenomen. Voor verdere varianten verwijzen wij u daarom naar de NVPH catalogus Persoonlijke Postzegels.

De NVPH Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese rijksdelen 2014 is voorzien van een luxe hardcover (EAN/ISBN 978 9073646 612), 888 blz, verschijningsdatum 11 sept 2013, prijs: € 29.90    

Share →